Novinky

Výzva

28.10.2014 11:43
  Všichni, kdož nemají sepsané nájemní smlouvy na hrobové místo (hrob i urna), dostavte se na Obecní úřad v Hazlově k paní Maškové k sepsání nájemní smlouvy či její prodloužení. Pokud nájemce toto nesplní, bude hrob po 1.1.2015...

Nová administrátorka

06.11.2013 10:33
Se svými dotazy k nájmu hrobového místa (hrob, urnový hrob a urnové kolumbárium) se obracejte na paní Milenu Maškovou. Je administrátorkou hřbitova v Hazlově a najdete ji v prostorách Obecní knihovny Hazlov.

Úvaha o hřbitově

05.09.2011 12:59
Místa hřbitovů jsou ve vědomí člověka skoro vždy místa tajemná, uctívaná až posvátná. Téměř každý, kdo na tato místa vstupuje, prožívá zvláštní a těžko definovatelný pocit. Ten je zpravidla spojen se vzpomínkami na minulost, zejména na minulost...

Nová sekce fotografií

29.07.2011 08:10
Vážení návštěvníci stránek, byla vytvořena nová sekce fotografií, kde budeme ukazovat, jak by to na hřbitově nemělo vypadat. Tato sekce je v odkazech Fotogalerie a má název "Takhle ne".

Úpravy na hřbitově

27.06.2011 13:13
Ve dnech 22. - 24. června 2011 byly dokončené poslední terénní úpravy v rámci výstavby oplocení hřbitova. Byla dovezena hlína, technikou a ručně byl terén v bezprostřední blízkosti  nového oplocení zarovnán. Předpokládá se, že na jaře se...

Oplocení hřbitova dokončeno

02.06.2011 15:46
Dne 1.června 2011 byly dokončeny práce spojené s oplocením hřbitova. Byla přidána nová branka, původní byla opravena, vyrovnána a natřena. Hřbitov je tudíž ze zadní části uzamykatelný, zamykání hlavního vchodu se připravuje v měsíci červnu. Pevně...

Oplocení hřbitova zahájeno

19.05.2011 10:14
Dne 19.května 2011 byly zahájeny práce spojené s ohrazením části hřbitova ("nový hřbitov") v místech, kde již několik let byla padlá zeď. Pracím předcházelo přesné zaměření pozemku hřbitova geodetickou firmou JSIK Aš.  Ohrazení bude...

Upozornění

16.05.2011 17:05
Upozorňujeme občany, kteří mají zájem o realizaci nových hrobových míst (urnové hroby, klasické hroby), že je nutné předem (před vlastní výstavbou hrobů) uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa a teprve poté zahájit výstavbu hrobu. Tento postup je v...

Výzva obecního úřadu

12.05.2011 16:41
                 Obecní úřad Hazlov                  Hazlov 31, 351 32...

Povinnosti nájemce hrobového místa

11.05.2011 16:59
Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:   1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením Řádu veřejného pohřebiště. Před zahájením prací si vyžádat písemný  souhlas provozovatele...
Záznamy: 1 - 10 ze 13
1 | 2 >>