Upozornění

16.05.2011 17:05

Upozorňujeme občany, kteří mají zájem o realizaci nových hrobových míst (urnové hroby, klasické hroby), že je nutné předem (před vlastní výstavbou hrobů) uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa a teprve poté zahájit výstavbu hrobu. Tento postup je v souladu s Řádem veřejného pohřebiště obce Hazlov. Před zahájením vlastní výstavby hrobu (klasického, urnového) je třeba tuto skutečnost oznámit osobní návštěvou Obecního úřadu Hazlov u osoby pověřené touto agendou panem Maškem – tel.: 354 595 391.