Zajímavé stavby 

V těchto odkazech se dozvíte víc o zajímavých stavbách na hřbitově. Přestaňme je míjet v naší nevědomosti. Každá z nich má svůj příběh, patří k historii obce, stejně tak jako lidé, kteří jsou na náhrobcích jmenováni.

Předválečné kolumbárium na hřbitově v Hazlově.

____________________________________________________________________________________________

Pamětní monolit s deskou na památku hazlovských rodáků

německé národnosti pohřbených na hřbitově v Hazlově.

_____________________________________________________________________

Pomník rodu Helmfeldů, posledních vlastníků hazlovského panství, kteří jakožto poslední šlechtický rod obývali

hazlovský zámek až do roku 1945.

____________________________________________________________________________________________

 

Pomník potomků rodu Palme - významných průmyslníků z Hazlova. Pozůstatky - nebo spíše torzo - bývalé továrny

stálo ještě v roce 1999 u cesty směrem na Ovčín za budovou školy.

____________________________________________________________________________________

 

 

Pomník rodu Bareutherů (vpravo) - textilních průmyslníků v Hazlově z 19.  a počátku 20. století.

Pomník vlevo je na památku manžela jedné z dcer rodu Bareutherů, pravděpodobně Margarethy.