Výzva obecního úřadu

12.05.2011 16:41

 

               Obecní úřad Hazlov

                 Hazlov 31, 351 32 Hazlov

                                                                     

                                  tel.: 354 595 391,     fax: 354 595 397,     email: obechazlov@centrum.cz

___________________________________________________________________________

 

vyzývá  dle zákona č. 256/2001 Sb.,  o pohřebnictví a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  vlastníky náhrobků a ostatního hrobového zařízení k odebrání jejich hrobového příslušenství z důvodu dlouhodobého neplacení nájmu za níže uvedená hrobová místa a dlouhodobého neudržování hrobového místa.

V případě zájmu o pokračování nájmu za hrobové místo lze u správce hřbitova sepsat nájemní smlouvu a uhradit nájemné. Poté je nájemce povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa a oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence veřejného pohřebiště v souladu s výše uvedeným  zákonem a řádem veřejného pohřebiště v Hazlově.

Pokud vlastník náhrobku a ostatního hrobového příslušenství nevyužije výše uvedené nabídky na prodloužení nájmu hrobového místa, je povinen odklidit na své náklady veškerá jím pořízená hrobová zařízení.

Jestliže toto neučiní do jednoho roku od vyvěšení této výzvy,  bude s náhrobkem a  hrobovým příslušenstvím v souladu s ustanovením § 25, bod 9 zákona č. 256/2001 Sb.,  o pohřebnictví a změně některých zákonů,  ve znění pozdějších předpisů naloženo jako s věcí opuštěnou a odstranění bude provedeno na náklady provozovatele pohřebiště bez možnosti uplatnění  nároku na jeho budoucí navrácení.

  

Veřejné pohřebiště v Hazlově 

Přední část hřbitova (tzv. „starý hřbitov“)

Hrobová místa :

575, 576, 529, 530, 531, 535, 536, 544, 546, 554, 555, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 512, 513, 514, 519, 520, 521, 523, 524, 525, 527, 494, 495, 496, 497, 498, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 472, 473, 474, 475, 477, 478, 480, 481, 484, 485, 486, 488, 492, 471, 470, 469, 468, 465, 463, 462, 461, 460, 459, 458, 457, 425, 424, 423, 422, 421, 420, 419, 418, 417, 415, 414, 413, 412, 411, 409, 408, 405, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 403, 404, 383, 382, 381, 380, 377, 373, 372, 370, 369, 368, 367, 366, 365, 364, 363, 362, 361, 357, 356, 354, 353, 352, 350, 349, 348, 346, 344, 343, 341, 340, 338, 337, 336, 335, 334, 332, 331, 330, 329, 328, 326, 325, 324, 323, 321, 320, 319, 318, 317, 316, 315, 314, 313, 312, 311, 310, 309, 308, 307, 306, 304, 302, 454, 453, 452, 301, 300, 299, 298, 295, 294, 292, 291, 290, 289, 288, 287, 286, 285, 284, 283, 282, 281, 280, 279, 278, 276, 275, 274, 273, 272, 271, 270, 269, 268, 267, 265, 263, 262, 261

 

Zadní část hřbitova (tzv. „nový hřbitov“)

Hrobová místa :

33, 34, 41, 76, 77, 93, 120, 156

 

Seznam hrobových míst vypracoval dle dostupné evidence správce pohřebiště pan Miroslav Mašek. S případnými dotazy se obracejte na něj na Obecním úřadě Hazlov. Pokud prokazatelně doložíte platbu za pronájem některého z výše uvedených hrobových míst,  bude tato zaznamenána do evidence, bude s Vámi sepsána nájemní smlouva a nadále budete považováni za nájemce.