Oplocení hřbitova zahájeno

19.05.2011 10:14

Dne 19.května 2011 byly zahájeny práce spojené s ohrazením části hřbitova ("nový hřbitov") v místech, kde již několik let byla padlá zeď. Pracím předcházelo přesné zaměření pozemku hřbitova geodetickou firmou JSIK Aš.  Ohrazení bude provedeno pletivem s podhrabovými deskami, aby nedocházelo k "vnikání" lesní zvěře, především srn a zajíců, do míst, kde jsou hroby. Na tento stav upozorňovali občané Hazlova již několik let, ale stále se s tímto problémem nikdo nezaobíral. V oplocení bude taktéž brána na původním místě, aby občané - návštěvníci hřbitova mohly vynášet hřbitovní odpad (vyhořelé svíčky, nádoby na květiny a květiny) do přistaveného kontajneru.  Práce spojené s oplocením by měly být dokončené v časovém horizontu 3 týdnů od jejich započetí, předpokládaný termín dokončení bude nejpozději 20.června 2011.

..... Postup prací je fotograficky zaznamenán, foto ve Fotogalerii.