Úpravy na hřbitově

27.06.2011 13:13

Ve dnech 22. - 24. června 2011 byly dokončené poslední terénní úpravy v rámci výstavby oplocení hřbitova. Byla dovezena hlína, technikou a ručně byl terén v bezprostřední blízkosti  nového oplocení zarovnán. Předpokládá se, že na jaře se vedle plotu zasadí tůje a vytvoří tak důstojné ohraničení zadní a zčásti boční strany hřbitova. Na podzim se počítá s přořezávkou lipové aleje na hřbitově, stejně jako se provede prořezání stromů u kaple a hrobového zařízení rodiny Bareuthrerů. Zřejmě v příštím roce dojde k postupnému odstraňování hrobových těch zařízení, o které se dlouhá léta nikdo nestará a neupravuje je, a na něž správa hřbitova upozornila ve své výzvě. Tato výzva bude přeložena do německého jazyka a spolu se seznamem hrobových míst bude odeslána do městečka Dettelbach v SRN, kde je jedno ze sídel, v nichž doposud žijí bývalí občané Hazlova německé národnosti, vysídlení po II. světové válce.