Poplatky hřbitov

11.05.2011 14:11

Poplatky za pronájem hrobových míst a služby s nájmem spojené na Veřejném pohřebišti Hazlov
                 
Hrobové místo (jednohrob, dvojhrob, urnový hrob)   7,- Kč/ m2/ rok  
Urnové místo v kolumbáriu       80,- Kč / rok  
Služby s nájmem spojené       51,- Kč / rok  
                 
Služby s nájmem spojené obsahují především: údržbu travnatých ploch na pohřebišti, úklid a odvoz hřbitovního odpadu, výsadbu stromů a keřů včetně jejich udržování,údržbu
a provoz vodovodních rozvodů včetně čerpadla.
           
                 
                 

Poplatky za nájem a služby byly schválené usnesením zastupitelstva obce Hazlov

č.    3/44/2010   Nařízením obce Hazlov č. 1/2010 ze dne 25.2.2010.

 
                 
                 
Ceník hřbitovních prací - služeb zajišťovaných správou hřbitova    
                 
Služba            Cena (Kč )    
výkop hrobu              
šířka/délka/hloubka do 90/200/150 cm   3000,-